D., Tomislav
1 Dimitrov, T. i Jurčec, V., 1984: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara na području priobalnog krša tijekom 1983. godine. Š.L. 9-10, s.427    PDF
2 Dimitrov, T. i Jurčec, V., 1985: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara na priobalnom i otočnom području SR Hrvatske tijekom 1984. godine. Š.L. 7-8, s.341    PDF
3 Dimitrov, T i Jurčec, V., 1986: Izvanredne meteorološke prilike i šumski požari na Jadranu u 1985. godini.. Š.L. 9-10, s.453    PDF
4 Dimitrov, T. i Jurčec, V., 1988: Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1986. g. i usporedba sa situacijom u 1985. godini. Š.L. 1-2, s.25     PDF
5 Dimitrov, T. i Jurčec, V., 1988: Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1987. godini. Š.L. 9-10, s.435    PDF
6 Dimitrov, T., 1989: Seminar u Avignonu, 14—18. ožujka 1988. g. Š.L. 3-5, s.187    PDF
7 Dimitrov, T., Jurčec, V., 1989: Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1988. godini. Š.L. 11-12, s.617    PDF
8 Dimitrov, T., 1990: Sistemi ocjenjivanja opasnosti od šumskih požara - pogled u budućnost. Š.L. 9-10, s.395    PDF
9 Dimitrov, T. i Jurčec, V., 1991: Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1989. i 1990. godini. Š.L. 10-12, s.521    PDF
10 Dimitrov, T., 1993: Vremenske prilike i šumski požari na priobalnom dijelu Republike Hrvatske tijekom 1992. godine. Š.L. 6-8, s.319    PDF
11 Dimitrov, T., 1993: Uloga Hidrometeorološke službe u organizaciji zaštite šuma u Republici Hrvatskoj prije i za rata. Š.L. 9-10, s.423    PDF
12 Dimitrov, T., 1994: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara za priobalni dio Jadrana s otocima tijekom 1993. godine. Š.L. 1-2, s.39     pdf
13 Dimitrov, T., 1994: Biološki parametri prikladni za poboljšanje indeksa opasnosti od šumskih požara. Š.L. 3-4, s.105    pdf
14 Dimitrov, T., 1995: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara u priobalnom dijelu Jadrana s otocima tijekom 1994. godine. Š.L. 1-2, s.39     pdf
15 Dimitrov, T., 1996: Kratak prikaz razvoja kanadskog sustava ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS) i mogućnosti primjene u našoj zemlji. Š.L. 5-6, s.267    pdf
16 Dimitrov, T., 1997: Povijest razvoja kanadskoga sustava ocjene opasnosti od šumskog požara i mogućnost njegove primjene u drugim zemljama. Š.L. 11-12, s.657    pdf
17 Dimitrov, T., 1998: Gorenje globalne biomase - Utjecaji na atmosferu, klimu i biosferu. Š.L. 9-10, s.443    pdf
18 Dimitrov, T., 1999: Šumski požari u Hrvatskoj - povod za razmišljanje. Š.L. 9-10, s.461    pdf
19 Dimitrov, T., 2000: Budući šumski požari u odnosu na globalno zatopljenje. Š.L. 3-4, s.203    pdf
20 Vučetić, M., Dimitrov, T., 2000: Vremenske prilike i šumski požari u priobalju Republike Hrvatske u 1999. g.. Š.L. 9-10, s.549    pdf
21 Dimitrov, T., 2001: Zaključak vlade R. Hrvatske i prijedlog programa preventivne zaštite šuma od požara u R. Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.57     pdf
22 Dimitrov, T., 2001: Dipl. ing. Tomislav Dimitrov: Klima i prirodno sušenje drva. Š.L. 9-10, s.574    PDF
23 Dimitrov, T., 2007: Šumski požari i požarna znanost. Š.L. 3-4, s.159    pdf


                UNDER CONSTRUCTION