DANHELOVSKY, Adolf
1Danhelovsky Adolf, šumarnik u Miholjcu (Slavonija), 1877: Predlozi o štednji drva u proizvadjanju francezkih duga. Š.L. 1, s.19     PDF
2Danhelovsky Adolf, 1879: Posredujuće misli. Š.L. 3, s.128    PDF
3A. Danhelovsky, 1881: Silhouette gosp. šumarnika A. Danhelovskya.. Š.L. 1, s.23     PDF
4piše A. Danhelovsky, 1881: Prilozi k poznavanju drvnih zaliha sječivnih hrastika slavonske podravine i ustanovljivanju mjestnih skrižaljka o prihodu šuma jednake ili slične zemljištne i stojbinske vrstnoće. Š.L. 3, s.111    PDF
5od A. Danhelovsky-a, 1882: K riešenju pitanja o čistom prihodu šuma. Š.L. 4, s.182    PDF
6Piše A. Danchelovsky, 1883: Još jedno k riešenju pitanja o čistom prihodu šuma.. Š.L. 1, s.24     PDF


                UNDER CONSTRUCTION