LUKIĆ, Nikola
1 N. Lukić, 1978: Sastanak Sekcije za uređivanje šuma Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drveta.. Š.L. 11-12, s.528    PDF
2 Lukić, N., 1980: Sastanak Sekcije za uređenje šuma Zajednice fakulteta i instituta za šumarstvo i preradu drveta.. Š.L. 1-2, s.88     PDF
3 Lukić, N., 1981: Ispitivanja pouzdanosti fotointerpretacijske inventure drvnih masa šuma jele u odnosu na listu podataka dobivenu mjernom fotointerpretacijom. Š.L. 3-4, s.133    PDF
4 Lukić, N., 1982: Sastanak Sekcije za uređivanje šuma Zajednice Fakulteta i Instituta šumarstva i prerade drveta.. Š.L. 11-12, s.489    PDF
5 Lukić, N., 1984: Državni rezervat prirode »BOKY«. Š.L. 1-2, s.86     PDF
6 Lukić, N., 1984: ZÖHRER F.: Forstinventur. Ein Leitfaden für Studium und Praxis. Š.L. 5-6, s.251    PDF
7 Lukić, N., 1984: Sastanak IUFRO grupe 4.04.1. u Republici Austriji. Š.L. 11-12, s.564    PDF
8 Lukić, N., 1984: Sastanak IUFRO grupe 4.04.1. u Republici Austriji. Š.L. 11-12, s.564    PDF
9 Lukić, N., 1984: Sastanak Sekcije za uređivanje Šuma Zajednice Šumarskih fakulteta i Šumarskih instituta SFRJ. Š.L. 11-12, s.565    PDF
10 Lukić, N., 1985: O visinomjeru »SUUNTO«. Š.L. 1-2, s.80     PDF
11 Lukić, N., 1985: Sastanak Sekcija za uređivanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i šumarskih instituta SFRJ. Š.L. 11-12, s.594    PDF
12 Lukić, N., 1986: Sistem »Digitalpositiometar« — nova mogućnost očitavanja godova. Š.L. 1-2, s.69     PDF
13 Lukić, N., 1986: Proslava 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.105    PDF
14 Lukić, N., 1986: Proslava 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.105    PDF
15 Lukić, N., 1986: JAN JENIK: Veliky obrazovy atlas lesa. Š.L. 3-4, s.147    PDF
16 Lukić, N., 1987: Doprinos pripadnika narodnosti u razvoju šumarskih društvenih organizacija i obrazovnih ustanova u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.149    PDF
17 Lukić, N., 1987: »Lipovljanski susreti« ´86. Š.L. 3-4, s.167    PDF
18 Lukić, N., 1987: Prof. dr, ANA PRANJIĆ: Šumarska biometrika. Š.L. 3-4, s.171    PDF
19 Nikola LUKIĆ, 1988: Udaljenost dominantnih stabala obične bukve (Fagus silvatica L.) u jednodobnim sastojinama. Š.L. 3-4, s.115    PDF
20 Vukelić, J. i Lukić, N., 1989: Savjetovanje »Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima«, Drvenik - Zaključci.. Š.L. 1-2, s.75     PDF
21 Zahirović, A., Lukić, N., 1990: ZDRAVKO ZORIĆ, dipl. inž. Š.L. 1-2, s.111    PDF
22 Lukić, N., 1992: Prirast obične bukve u panonskom dijelu Hrvatske (Utjecaj emisije ili čovjekova rada). Š.L. 3-5, s.113    PDF
23 Lukić, N., 1992: Još nešto o Jubilarnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi 1891. godine u Zagrebu. Š.L. 6-8, s.327    PDF
24 Lukić, N., Kružić, T., 1992: Razvoj obične bukve (Fagus sylvatica L.) na trajnoj plohi Medvedjak. Š.L. 11-12, s.501    PDF
25 Lukić, N., 1996: Marijan GRUBEŠIĆ. Š.L. 11-12, s.540    PDF
26 Lukić, N., 1996: Tono KRUŽIĆ. Š.L. 11-12, s.543    PDF
27 Lukić, N., 1996: Vladimir KUŠAN. Š.L. 11-12, s.545    PDF
28 Lukić, N., 1997: Značenje prof. dr. Antuna Levakovića u prevođenju Šumarske akademije u Gospodarsko-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 1-2, s.48     PDF
29 Lukić, N., 1997: Znanost u Hrvata. Š.L. 1-2, s.92     PDF
30 Lukić, N., 1997: Renata Pernar. Š.L. 1-2, s.99     PDF
31 Lukić, N., 1999: Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) s Papuka. Š.L. 1-2, s.29     pdf
32 Lukić, N., 2000: Prof. dr. sc. Mladenu Figuriću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris causa) Tehničkog univerziteta u Zvolenu, R. Slovačka. Š.L. 9-10, s.563    PDF
33 Lukić, N., 2001: Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) sa Papuka. Š.L. 1-2, s.3     pdf
34 Lukić, N., 2002: Dr. sc. Đuro Kovačić (1934 - 2002). Š.L. 7-8, s.434    PDF
35 Šušnjar, M., Lukić, N., 2004: Dvoulazne tablice obujama stabala jele u gospodarskoj jedinici “Belevina”, Gorski kotar. Š.L. 9-10, s.537    pdf
36 Lukić, N., M. Božić, J. Čavlović, K. Teslak, D. Novosel, 2005: Istraživanje primjenjivosti ultrazvučnog visinomjera/daljinomjera Vertex III u odnosu na najčešće korištene visinomjere u šumarstvu Hrvatske. Š.L. 9-10, s.481    pdf


                UNDER CONSTRUCTION