LOVRIĆ, Ninoslav
1Ing. Z. Tomašegović i Ing. N. Lovrić, 1948: Komparativna ispitivanja nekih padomjera. Š.L. 7, s.231    PDF
2ing. N. Lovrić, 1950: Vrijeme o radnom procesu. Š.L. 9-10, s.369    PDF
3ing. N. Lovrić., 1950: Neka dizala kod primjene skidera. Š.L. 12, s.487    PDF
4M. Lovrić, 1951: Vrijeme u radnom procesu. Š.L. 7, s.274    PDF
5Lovrić ing. Nino, 1954: Srednja daljina i obračun troškova transporta. Š.L. 7, s.301    PDF
6Lovrić ing. Ninoslav, 1955: Šumarski inženjeri i tehničari kao projektanti i izvađači građevinskih objekata. Š.L. 5-6, s.191    PDF
7Lovrić N., 1959: Vremenski plan rada. Š.L. 8-9, s.291    PDF
8Lovrić N., 1963: Smjernice izračunavanja srednjeg nagiba terena za potrebe analize privlačenja. Š.L. 9-10, s.354    PDF
9Lovrić N., 1964: Određivanje srednje daljine prijenosa kod centralnog privlačenja pomoću težišta.. Š.L. 11-12, s.496    PDF
10Neidhardt N., Lovrić N., 1965: Tačnost određivanja centričkih kuteva izmjerom duljina kod trasiranja šumskih putova. Š.L. 7-8, s.277    PDF
11Lovrić N., 1968: O nekim tipovima vibracijskih nabijača s više ploča koji služe kod izgradnje i održavanja šumskih puteva. Š.L. 1-2, s.50     PDF
12Lovrić, N., 1970: Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija šumskih puteva. Š.L. 7-8, s.221    PDF
13N. Lovrić, 1973: Planiranje mreže šumskih puteva u okviru nastavnog programa zagrebačkog Šumarskog fakulteta. Š.L. 3-4, s.132    PDF
14Lovrić, N., 1975: Prof. ing. S. Flögl. Š.L. 7-10, s.395    PDF
15N. Lovrić, 1977: Stabilizacija tla vapnom u izgradnji šumskih transportnih sustava. Š.L. 10-12, s.488    PDF
16Lovrić, N., 1980: Primjena konstrukcionog drva u izgradnji objekata šumskih transportnih sistema. Š.L. 1-2, s.17     PDF
17Lovrić, N., 1982: Mogućnosti primjene ekološko-bioloških principa u izgradnji šumskih transportnih sistema. Š.L. 9-10, s.392    PDF
18Lovrić, N., 1984: Gradnja i sigurnost prometa na šumskim cestovnim prometnicama. Š.L. 3-4, s.155    PDF
19Lovrić, N., 1985: Utjecaj građenja šumske cestovne mreže odnosno cestovnih pravaca na ekološke sustave okoline. Š.L. 11-12, s.561    PDF
20Lovrić, N., 1987: Metoda planiranja otvorenosti šumskih predjela i cestovne infrastrukture za potrebe proređivanja sastojina u nizinskim poplavnim područjima. Š.L. 3-4, s.125    PDF


                UNDER CONSTRUCTION