L., Ivo
1Ivo Lovrić, 1992: Kratak osvrt na pojavu nekih defolijatora iz reda Coleoptera na bijeloj vrbi (Salix alba L.) kod Lipovljana. Š.L. 9-10, s.451    PDF


                UNDER CONSTRUCTION