LONČAR, Ilija
1 Ing. I. Lončar, 1937: Nešto o proredama.. Š.L. 10-11, s.557    PDF
2 Ing. Ilija Lončar, 1946: Oplodna sječa u bukovim sastojinama. Š.L. 1-6, s.36     PDF
3 Ing. Ilija Lončar, 1946: Šumarstvo i pčelarstvo. Š.L. 7-9, s.99     PDF
4 Ing. Ilija Lončar, 1946: Uzgajajmo otpornije sastojine. Š.L. 10-11, s.135    PDF
5 Ing. I. Lončar, 1947: Medena rosa. Š.L. 4-5, s.157    PDF
6 Ing. I. Lončar, 1947: Presađivanje bukovih biljka. Š.L. 9, s.296    PDF
7 Ing. I. Lončar, 1948: Pošumljavanje nizinskih šuma. Š.L. 9-10, s.289    PDF
8 Ing. I. Lončar, 1949: O pravilnoj obnovi sastojina lužnjaka i graba. Š.L. 6-7, s.201    PDF
9 ing. I. Lončar, 1950: Potreba većeg rasprostranjenja pitomog kestena. Š.L. 1-2, s.58     PDF
10 Lončar I., 1950: Roth: Borovac (Pinus strobus L.).. Š.L. 3-4, s.157    PDF
11 ing. I. Lončar, 1950: Pretvorba čistih nizinskih hrastika u mješovite sastojine. Š.L. 11, s.441    PDF
12 ing. I. Lončar, 1951: Uzgoj bagrema u svrhu povećanja proizvodnje rudničkog drveta. Š.L. 7, s.250    PDF
13 Ing. I. Lončar, 1952: Ing. I. Podhorski: Uzgoj topola. Š.L. 5-6, s.189    PDF
14 Ing. I. Lončar, 1957: Mješoviti uzgoj nizinskih vrsta drveća. Š.L. 9-10, s.379    PDF
15 Lončar I., 1958: O njezi bukova mladika.. Š.L. 5-6, s.157    PDF
16 Lončar I., 1959: Predrast i njega sastojina. Š.L. 8-9, s.271    PDF
17 Lončar Ilija, 1960: Uzroci degradacije sastojina. Š.L. 9-10, s.307    PDF


                UNDER CONSTRUCTION