L., Zvonimir
1Lneniček Z., 1964: Prva iskustva duboke sadnje topola na pijescima.. Š.L. 3-4, s.137    PDF
2Lneniček, Z., 1983: Što je to kapacitet u šumarstvu?. Š.L. 5-6, s.247    PDF
3Lneniček, Z., 1985: Seminar »Aktualno u šumarstvu 84«. Š.L. 1-2, s.64     PDF
4Lneniček, Z., 1994: Razvoj sustava planiranja u »Hrvatskim šumama« p.o. Zagreb. Š.L. 7-8, s.235
5Lneniček, Z., 1996: Razvoj modela planskog sustava u JP "Hrvatske šume". Š.L. 11-12, s.505


                UNDER CONSTRUCTION