LEVAKOVIĆ, Antun
1Napisao Dr. Antun Levaković kot. šum., 1913: Nešto o prirastu hrasta, jasena i brijesta u našoj Posavini.. Š.L. 8, s.321    PDF
2Napisao Dr. A. Levaković, kot. šumar, Pleternica, 1915: Ustanovljivanje kockovne sadržina sastojina po t. zv. vinkovačkom načinu.. Š.L. 1-2, s.1     PDF
3Napisao profesor dr. A. Levaković, 1917: Ustanovljivanje srednje starosti za nejednodobne sastojine.. Š.L. 11-12, s.357    PDF
4Napisao prof. dr. Antun Levaković, 1918: O uporabi §§ 3. i 4. prioga D. š. z.. Š.L. 3-4, s.75     PDF
5Napisao prof. Dr. Antun Levaković, 1918: Jedan slučaj štete načinjene po ličinkama osice Nematus abietum Htg.. Š.L. 5-6, s.118    PDF
6Napisao profesor dr. A. Levaković, 1918: O prirastu i postotku prirasta.. Š.L. 11-12, s.279    PDF
7Napisao profesor dr. Antun Levaković, 1919: Zaokruživanje promjera kod klupovanja sastojine.. Š.L. 11-12, s.343    PDF
8Napisao prof. dr Antun Levaković, 1920: Odgovor na „ispravak" mojih formula u raspravi „O zaokruživanju promjera".. Š.L. 1-3, s.7     PDF
9Napisao dr. A. Levaković, 1920: K članku „Moja tetivnica".. Š.L. 1-3, s.9     PDF
10Napisao prof. Dr. A. Levaković, 1920: O primjernim stablima kod kubisanja sastojina. Š.L. 4-6, s.57     PDF
11Napisao prof. Dr. A.Levaković., 1920: K pisanju gosp. nadšumarnika Hajeka.. Š.L. 8, s.179    PDF
12Napisao prof. dr. Ant. Levaković, 1920: O točnosti i praktičnosti raznih metoda za kubisanje sastojina.. Š.L. 9, s.197    PDF
13Napisao prof. Dr. A. Levaković, 1921: Osvrt na gornji članak.. Š.L. 1-3, s.5     PDF
14Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb), 1923: Još nešto o veličini dopustivog zaokruženja u očitavanju promjera prigodom klupovanja sastojina. Š.L. 4, s.199    PDF
15Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb), 1923: O ustanovljivanju drvne količine sortimenata u sastojini pomoću apstraktnih, primjernih stabala i t. zv. dendrometara. Š.L. 12, s.697    PDF
16Prof. Dr. Levaković A. (Zagreb), 1924: Prilog k pitanju izmjere promjera na nepravilnim poprečnim prerezima debla. Š.L. 3, s.123    PDF
17Prof. Dr. Levaković A. (Zagreb), 1924: O pogreškama skopčanim sa mjerenjem stabala u oborenom i osovnom stanju. Š.L. 12, s.645    PDF
18Prof. dr. A. Levaković (Zagreb), 1925: O količini otpadaka pri obdjelavanju oblovine oštrobridne grede.. Š.L. 4, s.213    PDF
19Dr. A. Levaković, 1930: Zakon o prenošenju pogrešaka u novom svjetlu.. Š.L. 6, s.265    PDF
20Dr. Antun Levaković, 1930: O srednjoj pogreški sume.. Š.L. 8, s.379    PDF
21Dr. Antun Levaković, 1930: Kubisanje sastojina pomoću slobodno izabranih primjernih stabala.. Š.L. 12, s.492    PDF
22Dr. A. Levaković, 1931: O grupisanju sastojine oko slobodno izabranih primjernih stabala.. Š.L. 8, s.368    PDF
23Dr. A. Levaković, 1931: O debljino-visinskim skupinama u dendrometriji.. Š.L. 12, s.672    PDF
24Prof. Dr. A. Levaković, 1932: Odgovor na prednji članak.. Š.L. 5, s.308    PDF
25Dr. A. Levaković, 1932: Osvrt na taj odgovor.. Š.L. 12, s.743    PDF
26A. Levaković, 1933: O srednjoj pogreški sume.. Š.L. 12, s.706    PDF
27Prof. Dr. A. Levaković, 1937: O srednje mogućoj pogreški pri kubisanju sastojine.. Š.L. 10-11, s.567    PDF
28Dr. A. Levaković, 1939: O nekim formulama za prosječni postotak prirasta.. Š.L. 4-5, s.215    PDF
29Dr. A. Levaković, 1939: O racionalnom postotku primjernih stabala.. Š.L. 4-5, s.226    PDF
30Dr. A. Levaković, 1939: Metode ubrzanog izračunavanja parametara za neke novije funkcije rastenja.. Š.L. 6, s.299    PDF


                UNDER CONSTRUCTION