UDK: 712
1 Manojlović, R., 1981: Zelenilo u prostornom planiranju ekonomskih dvorišta R. O. »Ratarstvo Osijek« IPK Osijek. Š.L. 3-4, s.147    PDF
2 Manojlović, R., 1982: Hortikulturno oblikovanje ekonomskih dvorišta i rekreacijskih površina R. O. Ratarstvo Osijek, IPK Osijek. Š.L. 1-3, s.21     PDF
3 Obad-Šćitaroci, M., 1988: PERIVOJ LIPIK, povijesni pregled, valorizacija i obnova. Š.L. 1-2, s.37     PDF


                UNDER CONSTRUCTION