UDK: 681.3:519272.11
1 J. Gračan, 1974: Primjer za elektroničku obradu podataka metodom postupne regresije. Š.L. 10-11, s.367    PDF


                UNDER CONSTRUCTION