UDK: 634.956.51 (Pinus halepensis i P. maritima)
1Tomašević, A., 1981: Rezultati pokusne sadnje biljaka alepskog i primorskog bora (Pinus halepensis Mill. i P. maritima Dur.) golog korijenja i u polietilenskim tuljcima. Š.L. 10-12, s.441    PDF


                UNDER CONSTRUCTION