UDK: 634.03 : 658.53.001
1 Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., 1980: Mogućnosti primjene sistema određivanja radnog vremena sječe i izrade drva u Šumskom gospodarstvu »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški. Š.L. 11-12, s.487    PDF


                UNDER CONSTRUCTION