UDK: 634.0.946.2(497.13)
1 , 1978: Stručno savjetovanje o: a) utvrđivanje šumsko gospodarskih područja, b) osnivanju osnovnih organizacija udruženog rada (OOUR-a), c) nacrta Zakona o sredstvima reprodukcija šuma. Š.L. 6-7, s.218    PDF


                UNDER CONSTRUCTION