UDK: 634.0.796:634.0.23
1 N. Prokopljević, 1976: Amortizacija (II) za regeneraciju šuma u sistemu samoupravljanja i raspodjele prema radu. Š.L. 5-6, s.222    PDF


                UNDER CONSTRUCTION