UDK: 634.0.686.3:634.0.945.31(075.5)
1 N. Lovrić, 1973: Planiranje mreže šumskih puteva u okviru nastavnog programa zagrebačkog Šumarskog fakulteta. Š.L. 3-4, s.132    PDF


                UNDER CONSTRUCTION