UDK: 634.0.56:634.0.176.1 Quercus robur L.
1V. Stamenković et. al., 1975: Prirast i proizvodnost stabala i sastojina ranolistajućeg i kasnolistajućeg hrasta lužnjaka (Qu. robur L.) u gospodarskoj jedinici »Rogot«. Š.L. 7-10, s.304    PDF


                UNDER CONSTRUCTION