UDK: 634.0.453.9:634.0.181.32
1 J. Martinović, N. Komlenović, D. Jedlovski, 1978: Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća. Š.L. 4-5, s.139    PDF


                UNDER CONSTRUCTION