UDK: 634.0.416.2:634.0.453:634.0.175.2 Pinus nigra Arn.
1Lj. Marković i M. Vasić, 1977: Intenzitet oštećenja semena od insekata i zastupljenost šturog semena crnog bora (Pinus nigra, Arn.) u zavisnosti od morfofizioloških karakteristika češera. Š.L. 3-4, s.153    PDF


                UNDER CONSTRUCTION