UDK: 634.0.238 (497.13) : 634.0.176.1 Populus euroamericana
1 Z. Kovačić, Z. Maurin, 1976: Uspijevanje euroameričkih topola u Požeškoj kotlini. Š.L. 1-2, s.19     PDF


                UNDER CONSTRUCTION