UDK: 634.0.232.3.634.0.174.7
1 D. Bartovčak, 1973: Rasadnička proizvodnja četinjača na području Šumskog gospodarstva Bjelovar s posebnim osvrtom na rasadnik »Šljukingon«. Š.L. 3-4, s.73     PDF


                UNDER CONSTRUCTION