UDK: 634.0.232.1:634.0.176.1 Salix spp.
1Đ. Kovačić, A. Krstinić, 1975: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja. Š.L. 1-3, s.23     PDF


                UNDER CONSTRUCTION