UDK: 634.0.221.21:634.0.241:634.0.176.1 Quercus petraea
1 S. Izetbegović, 1977: Istraživanje utjecaja njege sastojina na proizvodnju i kvalitet šuma panjača hrasta kitnjaka. Š.L. 10-12, s.449    PDF


                UNDER CONSTRUCTION