UDK: 634.0.18:634.0.624.3:634.0.907
1 Č. Burlica, H. Dizdarević, B. Fabijanić, N. Prolić i V. Stefanović, 1977: Značaj poznavanja ekološkoh-proizvodnog potencijala degradiranih šuma submediteranskog područja Hercegovine u zaštiti čovjekove okoline. Š.L. 10-12, s.497    PDF


                UNDER CONSTRUCTION