UDK: 634.0.181:634.0.165.6:634.0.232.1
1F. Mrva et al., 1975: Prilog rješavanju nekih uzgojnih i selekcijskih pitanja na osnovi stanišnih uvjeta u gospodarskoj jedinici »Bosiljevo. Š.L. 7-10, s.289    PDF


                UNDER CONSTRUCTION