UDK: 634.0.114.4:634.0.174.7 Pinus silvestris
1 B. Meyer, N. Komlenović, S. Orlić, 1973: Istraživanje produktivnosti vrištinako-bujadinačnih tala pod mladim kulturama običnog bora (P. silvestris L.) na području Šumskog gospodarstva Karlovac. Š.L. 1-2, s.22     PDF


                UNDER CONSTRUCTION