UDK: 634.0.114.129:634.0.424.2:634.0.176.1 Quercus robur L.)
1I. Dekanić, 1975: Utjecaj visine i oscilacije nivoa podzemnih voda za sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 7-10, s.267    PDF


                UNDER CONSTRUCTION