UDK: 630*95:311.17
1 Križanec, R., 1993: Kako evidenciji sječa po broju stabala proširiti stupanj informativnosti (Evidencija po godinama sječa). Š.L. 1-2, s.33     PDF
2 Križanec, R., 1993: Distribucija drvnih masa u prebornoj doznaci (evidencija po godinama sječa). Š.L. 6-8, s.259    PDF
3 Križanec, R., 1993: Evidencija sječa po uzorcima doznake (Evidencija po godinama sječa). Š.L. 9-10, s.383    PDF


                UNDER CONSTRUCTION