UDK: 630*68
1Sabadi, R., 1985: Prilog idejama za sprovođenje Zakona o šumama u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.119    PDF
2Sabadi, R., 1985: Funkcionalna organizacija šumarstva: da ili ne?. Š.L. 3-4, s.125    PDF
3Kraljić, B., 1985: Neke financijske posljedice nove organizacije šumarstva SR Hrvatske. Š.L. 5-6, s.211    PDF
4Kraljić, B., 1985: Odvajanje ekstradohotka (renta) i raspoređivanje zajedničkog prihoda sa stanovišta ekonomskih zakonitosti. Š.L. 7-8, s.311    PDF


                UNDER CONSTRUCTION