UDK: 630*671 339 233 21
1Kraljić, B., 1986: Odvajanje dijela dohotka zbog izuzetnih pogodnosti u šumarstvu i raspoređivanje zajedničkog prihoda na biološku reprodukciju šuma nakon izlaska novog Zakona o šumama. Š.L. 1-2, s.15     PDF


                UNDER CONSTRUCTION