UDK: 630*639.1.492.13 (Ovis ammon musimon Pall)
1Tomljenović, J., Gruberšić, M. i Skorup, V., 1993: Trofejna struktura muflona (Ovis ammon musimon Pall.) u lovištu »Žrnovnica« Senj. Š.L. 6-8, s.237    PDF


                UNDER CONSTRUCTION