UDK: 630*587.2:583
1 Vukelić, J., 1985: O primjeni fotointerpretacije pri kartiranju šumske vegetacije. Š.L. 5-6, s.235    PDF


                UNDER CONSTRUCTION