UDK: 630*525.5 : 630*221
1 Križanec, R., 1984: Nekoliko novih formula za računanje etata glavnog prihoda u visokim regularnim šumama. Š.L. 9-10, s.399    PDF


                UNDER CONSTRUCTION