UDK: 630*432.9:56.001/2 (497.13)
1 Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M., 1994: Oštećenost krošanja glavnih vrsta drveća u Hrvatskoj u odnosu na radijalne priraste. Š.L. 1-2, s.3     pdf


                UNDER CONSTRUCTION