UDK: 630*431 (497.13)
1 Dimitrov, T., 1993: Vremenske prilike i šumski požari na priobalnom dijelu Republike Hrvatske tijekom 1992. godine. Š.L. 6-8, s.319    PDF
2 Dimitrov, T., 1993: Uloga Hidrometeorološke službe u organizaciji zaštite šuma u Republici Hrvatskoj prije i za rata. Š.L. 9-10, s.423    PDF


                UNDER CONSTRUCTION