UDK: 630*425.1
1 Prpić, B., 1987: Sušenje šumskog drveća u SR Hrvatskoj s posebnim osvrtom na opterećenje Gorskog Kotara kiselim kišama s teškim metalima. Š.L. 1-2, s.53     PDF
2 Pezdirc, N., Komlenović, N., 1991: Određivanje sumpora u biljnom materijalu i tlu infracrvenom spektrometrijom. Š.L. 10-12, s.467    PDF


                UNDER CONSTRUCTION