UDK: 630*29
1 Milković, S., 1987: Razvitak šumskouzgojnih misli. Š.L. 7-9, s.441    PDF
2 Nežić, P., 1987: Načela gospodarenja šumama. Š.L. 7-9, s.446    PDF


                UNDER CONSTRUCTION