UDK: 630*23:429 (Quercus robur L.)
1 Presečan, M., 1992: Sušenje šuma hrasta lužnjaka u svijetlu njihove obnove. Š.L. 3-5, s.151    PDF


                UNDER CONSTRUCTION