UDK: 630*232.174.7 (Pinus pinea L.)
1Tomašević, A., 1993: Pinija (Pinus pinea L.) kao vrsta za pošumljivanje Krasa. Š.L. 6-8, s.225    PDF


                UNDER CONSTRUCTION