UDK: 630*228.1 (Fagus silvatica L.)
1 Nikola LUKIĆ, 1988: Udaljenost dominantnih stabala obične bukve (Fagus silvatica L.) u jednodobnim sastojinama. Š.L. 3-4, s.115    PDF


                UNDER CONSTRUCTION