UDK: 630*181.1:148.22(497.13)
1 Franjić J., 1995: Današnje stanje rasprostranjenosti vrste Cornus hungarica Karpati u Hrvatskoj. Š.L. 4, s.119    pdf


                UNDER CONSTRUCTION