UDK: 630*176 : 631.483.001 (Quercus sp.)
1 Spirovski, J., 1984: Utjecaj svojstava tla na kemijski sastav lišća nekih vrsta hrastova. Š.L. 3-4, s.117    PDF


                UNDER CONSTRUCTION