UDK: 630*175.272:181.2(497.13)
1 Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1996: Introdukcija i aklimatizacija drvenastih egzota-četinjače - u zagrebačkim parkovima. Š.L. 7-8, s.327    pdf


                UNDER CONSTRUCTION