UDK: 630*174/175
1 Jurković, M., 1989: Genofond drvenastih egzota Botaničkog vrta i nekih zagrebačkih parkova. Š.L. 1-2, s.5     PDF


                UNDER CONSTRUCTION