UDK: 630*156.2.001/2 (Sus scrofa)
1 Manojlović, L., Brna, J., Mayer, M., 1992: Utjecaj prihranjivanja na porast težine prasadi s posebnim osvrtom na kasno rođenu prasad (Sus scrofa). Š.L. 9-10, s.421    PDF


                UNDER CONSTRUCTION