UDK: 630* 907.1 : 231
1 Markotić, M., 1997: Istraživanja obnove šuma hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis) na otočju Brijuni. Š.L. 7-8, s.405    pdf


                UNDER CONSTRUCTION