UDK: 630* 902
1 Vukelić, M., 2000: Otočka imovna općina. Š.L. 9-10, s.533    pdf
2 Božičević, I., Radočaj, M., 2003: Šumarstvo Slunjskog kraja. Š.L. 11-12, s.597    pdf
3 Prpić, B., H. Jakovac, 2003: Nadzorništvo - Inspektorat u Senju na stranicama "Šumarskoga lista". Š.L. 13, s.107    pdf
4 Getz, D., 2004: Srednji vijek u Baranji; osvrt na krajolik, šumarstvo i ribarstvo. Š.L. 1-2, s.41     pdf
5 Božičević, I., 2005: Karlovac, središte šumarstva Hrvatske vojne granice. Š.L. 11-12, s.623    pdf
6 Ivančević, Vice, 2010: Nastavlja se bogata muzejska tradicija našeg šumarstva - Povodom otvorenja Šumarskog muzeja u Krasnu, prvoga u našoj zemlji. Š.L. 3-4, s.159    pdf


                UNDER CONSTRUCTION