UDK: 630* 831
1 Puljak, S., 2005: Istraživanje gorivih svojstava nekomercijalnih vrsta drveća za potrebe proizvodnje topline i električne energije. Š.L. 3-4, s.169    pdf


                UNDER CONSTRUCTION