UDK: 630* 641 : 630* 44.001/2
1 Golubović, U., 1984: Istraživanja ekonomskih posljedica truljenja i bonificiranja bjelike pri sušenju hrasta lužnjaka (Qu. robur L.) u šumama SR Hrvatske. Š.L. 9-10, s.413    PDF


                UNDER CONSTRUCTION