UDK: 630* 629 (001)
1 Klobučar, Damir, 2010: Primjena geostatistike u uređivanju šuma. Š.L. 5-6, s.249    pdf
2 Matija LANDEKIĆ, Mario ŠPORČIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Kruno LEPOGLAVEC, 2016: UTJECAJ STILOVA VODSTVA NA UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKU KULTURU ŠUMARSKOG PODUZEĆA. Š.L. 1-2, s.17     pdf


                UNDER CONSTRUCTION