UDK: 630* 582 https://doi.org/10.31298/sl.142.5-6.3
1Nedim TUNO, Admir MULAHUSIĆ, Jusuf TOPOLJAK, 2018: KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH PRISTUPA KORIGIRANJU GEOMETRIJSKIH DISTORZIJA STARE ŠUMARSKE KARTE . Š.L. 5-6, s.287


                UNDER CONSTRUCTION